Stadgar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen JUNGFRUN 24

Antagna den 12 december 2019

Stadgar framgår av bilagan

BRF Jungfrun 24 stadgar