Om föreningen

Föreningens fastighet uppfördes 1966 och ombildningen till bostadsrättsförening skedde i februari 2010. Föreningen består av 40 bostadsrätter, 4 hyresrätter och 3 kommersiella lokaler som hyrs ut. Fastighet består av ett i vinkel byggt flerbostadshus med adresserna

Kommendörsgatan 26 och Jungfrugatan 19. Fastigheten inrymmer även ett garage med 50 platser för bilar.

Den totala byggnadsytan uppgår till 5 933 kvm, varav 3432 kvm utgör lägenhetsyta, 1 481 kvm lokalyta och 1 020 kvm garage.

Föreningen har bland annat genomfört följande underhålls- och utvecklingsåtgärder:

2017: Ombyggnad av plan 1 från lokaler till 11 bostadsrättslägenheter. Föreningen blir därigenom en äkta bostadsrättsförening.

2015: Installation av bullerdämpande energifönster i hela fastigheten

2013 Trapphusrenovering med installation av säkerhetsdörrar, nytt elektroniskt passersystem, ny lågenergibelysning och digitalt informationssystem.

2011 – 2012 Stamrenovering (relining) samt renovering av ca 30 badrum med nya tätskikt

2011 Utbyte radiatorventiler och termostat, intrimning av värmesystem

2013 Trapphusrenovering med installation av säkerhetsdörrar, nytt elektroniskt passersystem, ny lågenergibelysning och digitalt informationssystem.

2011 – 1012 Stamrenovering (relining) samt renovering av ca 30 badrum med nya tätskikt

2011 Utbyte radiatorventiler och termostat, intrimning av värmesystem