Om föreningen

Föreningens fastighet uppfördes 1966 och ombildningen till bostadsrättsförening skedde i februari 2010. Föreningen består av 40 bostadsrätter, 4 hyresrätter och 3 kommersiella lokaler som hyrs ut. Fastighet består av ett i vinkel byggt flerbostadshus med adresserna Kommendörsgatan 26 och Jungfrugatan 19. Fastigheten inrymmer även ett garage med ca 50 platser för bilar.

Den totala byggnadsytan uppgår till 5 933 kvm, varav 3432 kvm utgör lägenhetsyta, 1 481 kvm lokalyta och 1 020 kvm garage.

Föreningen har bland annat genomfört följande underhålls- och utvecklingsåtgärder:

2019: Skötselplan för innergården med nyplanteringar av växtlighet

2017: Ombyggnad av plan 1 från lokaler till 11 bostadsrättslägenheter. Föreningen blir därigenom ett privatbostadsföretag (“äkta bostadsrättsförening”)

2016: Installation av fibernätverk med 1000 Mb/s bredbandshastighet

2015: Installation av bullerdämpande energifönster i hela fastigheten

2013 Trapphusrenovering med installation av säkerhetsdörrar, nytt elektroniskt passersystem, ny lågenergibelysning och digitalt informationssystem.

2011 – 2012 Stamrenovering (relining) samt renovering av ca 30 badrum med nya tätskikt

2011 Utbyte radiatorventiler och termostat, intrimning av värmesystem