Nyheter

BRF Jungfrun 24 blir en äkta bostadsrättsförening 2018 och gör stor amortering!

  • Efter ombyggnaden av plan 1 ska BRF Jungfrun 24 nu uppfylla kraven för att bli en äkta förening 2018. Det innebär bland annat att skattereglerna för äkta föreningar kommer att gälla vid kommande lägenhetsförsäljningar.
  • Föreningen gjorde i december 2017 en amortering på 30 miljoner kronor eller cirka en tredjedel av föreningens banklån. Detta är i linje med ambitionen att minska de finansiella kostnaderna.