Kontakt

BRF Jungfrun 24
Postadress:  BRF Jungfrun 24, Kommendörsgatan 26, 114 48 Stockholm
E-post: brfjungfrun24@hotmail.se

Ekonomisk förvaltning:
BRF Jungfrun 24
c/o Trönnberg & Co Förvaltning AB
Danderydsgatan 30, 114 26 Stockholm
växel: 08-505 85500, e-post: info@tronnberg.se,